ระดับความยากง่าย  ในการเจอโปเกม่อนแบบต่างๆ

นี่คือ ระดับความยากง่าย ในการเจอโปเกม่อนแบบต่างๆ รู้ไว้ก่อน เซิร์ฟไทยเปิดย่อมได้เปรียบ


Comments

comments